Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Papirništvo

Inštitut za celulozo in papir nudi testiranja fizikalno-mehanskih, tehnoloških in grafičnih preskušanj papirja, kartona, lepenke ter surovin za papirništvo. Mehanski in tehnološki laboratorij pokrivata vse ključne metode laboratorijskega preskušanja, ki ga opravlja izkušeno usposobljeno osebje.

Enostavnost prenosa laboratorijskih dognanj v industrijsko okolje omogočajo pilotne naprave, ki s pomočjo znanj in kompetenc našega kadra celostno zaokrožujejo izvedbo raziskav s področja materialov in uporabe naprednih tehnologij. Pilotne naprave vključujejo papirni in premazni stroj ter gladilnik.

Inštitut za celulozo in papir je vključen tudi v več projektov s področja uporabe odpadne biomase in ostalih alternativnih surovin v papirništvu ter novih inovativnih tehnologij obdelave surovin in papirja v procesu izdelave papirja.

Papirništvo