Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Zaščiteni papir in karton

Papir in karton z varnostnimi elementi

 

Papirji z različnimi zaščitnimi varnostnimi elementi so sinonim za verodostojnost in avtentičnost in se uporabljajo za različne vrste dokumentov, za katere izdajatelj jamči njihovo izvirnost. Uporabljajo se za identifikacijske dokumente (npr. rojstni listi), za akademska in kvalifikacijska potrdila (npr. o končanih izobraževalnih programih in usposabljanjih, za diplome, spričevala), za certifikate, poslovne dopise …

ICP zaščiteni papir vsebuje zaščitne varnostne elemente, ki omogočajo potrjevati izvirnost dokumenta in ščitijo pred ponarejanjem.

Papirni izdelki po meri

Glede na potrebe in zahteve lahko izbirate med sledečimi zaščitami:

  • zaščitna vlakna (vidna ali nevidna, fluorescentna)
  • zaščitne planšete
  • kemična zaščita (reaktivnost na topila, oksidante, kisline, baze)
  • vodni znak

Področja uporabe

  • Državne službe
  • Izobraževalne ustanove
  • Izdajatelji certifikatov (bančništvo, zavarovalništvo)

ICP zaščiteni papir in karton - specifikacije

Andrej Šinkovec

Andrej Šinkovec

T: +386 1 200 28 30
andrej.sinkovec@icp-lj.si