Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Biorazgradljivost, kompostiranje in ekotoksičnost

Biorazgradljivost, kompostiranje in ekotoksičnost

Pojma biorazgradljivost in kompostabilnost povezujemo z okolju prijaznimi izdelki, ki so del prirojenega cikla zemlje in se lahko  razgradijo nazaj v naravne elemente. Tudi zakonodaja in smernice na evropski in svetovni ravni vedno bolj težijo k trajnostnemu razvoju in dokazovanju biorazgradljivosti produkta s tesiu biorazgradljivosti, simuliranega kompostiranja in testa ekotoksičnosti. Z opremo, primerljivo z ostalimi priznanimi evropskimi laboratoriji (ECHO respirometer) in visoko stopnjo prilagodljivosti vam lahko pomagamo analizirati vaš produkt v skladu z veljavnimi standardi in priporočili na področju biorazgradljivosti, kompostabilnosti in ekotoksičnosti.

Nudimo vam pregled ustreznosti dokumentacije in svetovanje o potrebnosti izvajanja laboratorijskih analiz glede na zahteve trga oziroma vaših kupcev. Prisluhnemo vašim potrebam in vas vodimo skozi celoten postopek ugotavljanja skladnosti vašega izdelka/materiala z aktualno zakonodajo:

SIST EN 13432:2001: Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje in biorazgradnjo - Preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže

SIST EN 14995:2007: Polimerni materiali - Vrednotenje primernosti za kompostiranje - Preskusna shema in specifikacije

SIST EN ISO 14855-1:2013: Določanje končne aerobne biorazgradljivosti in razkroja polimernih materialov pod nadzorovanimi pogoji kompostiranja – Metoda z analizo sproščenega ogljikovega dioksida – 1. delo: Splošna metoda (ISO 14855-1:2012)

SIST EN 14045:2003: Embalaža – Vrednotenje razkroja embalažnih materialov v praktičnih preskusih pod določenimi pogoji kompostiranja

ISO 20200: Polimerni materiali – Ugotavljanje razpada polimernih materialov pri simuliranem kompostiranju v laboratorijskem merilu

OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2: Test No. 208: Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test.Ob izdaji izjave o skladnosti vam ponudimo tudi pravico do uporabo registriranih znakov ICP Le ti potrjujejo, da je izdelek biorazgradljiv / primeren za industrijsko kompostiranje / primeren za domače kompostiranje in izpolnjuje merila in kriterije zapisane v aktualnih evropskih standardih preverjeno s strani ICP.

 S tem  vam ob  pregledu skladnosti z zakonodajo in tržnimi zahtevami ter izjavi o skladnosti s strani neodvisne inštitucije nudimo tudi vidno označevanje vaše blagovne znamke.

 

 

Zaradi vse večje okoljske ozaveščenosti sodobne družbe je razvoj proizvodnje trajnostnih materialov usmerjen v to, da proizvajalci prednjačijo in pridobijo tržni delež za prihodnost. Registrirani znaki predstavljajo izjavo o skladnosti s standardom SIST EN 13432:2001 („Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje in biorazgradnjo - Preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže“), ki se uporablja za plastično embalažo in lignocelulozne materiale, ter SIST EN 14995:2007 („Polimerni materiali - Vrednotenje primernosti za kompostiranje - Preskusna shema in specifikacije“), ki zajema širšo vrsto aplikacij. Registrirani znaki potrjujejo, da je neodvisna organizacija preverila in odobrila ustreznost izdelka. S tem lahko podjetja ustvarijo lastniški kapital za svoje izdelke, tako da so vidni, nepozabni in vrhunski v kakovosti in zanesljivosti.

Priloga 1: Pravila in pogoji uporabe

Priloga 2: Izjava o skladnosti

Bojan Borin

T: +386 1 200 28 15
bojan.borin@icp-lj.si