Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Mehansko-fizikalne lastnosti

Papirni materiali imajo glede na surovinsko sestavo, proizvodni postopek in dodelavo zelo različne lastnosti. Laboratorij za papirništvo izvaja mehansko-fizikalna preskušanja lastnosti papirja, kartona, lepenke ter kompozitnih materialov z namenom določanja temeljnih in specifičnih karakteristik materiala.

Z različnimi mehansko-fizikalnimi meritvami ocenimo splošne fizikalne lastnosti, jakost in odpornost papirja ter odpornost na zunanje vplive. Izvedemo lahko:

  • določitev osnovnih lastnosti (gramatura, debelina, vlaga..)
  • oceno mehanske jakosti in odpornosti papirja in kartona
  • oceno odpornosti valovitega kartona
  • določitve površinskih lastnosti
  • določitve odpornosti na tekočine in maščobe
  • določitve optičnih lastnosti

 

Andrej Šinkovec

Andrej Šinkovec

T: +386 1 200 28 30
andrej.sinkovec@icp-lj.si