Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl

Nacionalna poklicna kvalifikacija NPK

Kaj je NPK?

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija ti omogoča, da pridobiš javno veljavno listino o poklicni usposobljenosti: certifikat NPK, s katero dokazuješ usposobljenost za opravljanje poklica. Več informacij lahko najdeš v našem letaku.

Katere NPK lahko pridobim v papirni industriji? Kakšni so vstopni pogoji za prijavo?

V papirniški branži lahko trenutno pridobite dva NPK-ja, in sicer

NPK PAPIRNIČAR / PAPIRNIČARKA

Izpolnjevati morate naslednje pogoje za pričetek postopka pridobitve certifikata:

  • starost najmanj 18 let, izjemoma tudi mlajši, če vam je prenehal status vajenca ali dijaka in izkazujete ustrezne delovne izkušnje,
  • imate osnovnošolsko izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji ali srednjo poklicno izobrazbo in eno leto delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji,
  • referenčno delodajalčevo pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti.

Več informacij najdete v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti, Poklicnem standardu ali naši brošuri.

NPK PAPIRNIŠKI TEHNOLOG / PAPIRNIŠKA TEHNOLOGINJA

Izpolnjevati morate naslednje pogoje za pričetek postopka pridobitve certifikata:

  • starost najmanj 18 let, izjemoma tudi izjemoma tudi mlajši, če vam je prenehal status vajenca ali dijaka in izkazujete ustrezne delovne izkušnje,
  • imate srednja poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj v papirni in papirno predelovalni industriji ali srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji,
  • referenčno delodajalčevo pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti.

Več informacij najdete v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti, Poklicnem standardu ali naši brošuri.

Cena

Cena postopka preverjanja in potrjevanja NPK iznaša od 169 do 224,00 eur.

Usposabljanje

Za vas organiziramo tudi usposabljanje, kjer boste svoja znanja s pomočjo vrhunskih predavateljev z večletnimi izkušnjami lahko dopolnili in nadgradili.

Prijave in dodatne informacije

Na sedežu Inštituta za celulozo in papir, Bogišićeva ulica 8, 1000 Ljubljana pri NPK svetovalki Janji Juhant Grkman, po predhodnem dogovoru vsako sredo od 9:00 do 16:00 ure

ali preko telefona tel.: 01 200 28 48 ali elektronskega naslova : janja.juhant-grkman@icp-lj.si

Janja Juhant Grkman

Janja Juhant Grkman

T: +386 1 200 28 48
janja.juhant-grkman@icp-lj.si