Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

ICP soustvarjal najpomembnejša dogodka slovenske papirne in papirno-predelovalne industrije: 22. Dan slovenskega papirništva in 45. Mednarodni letni simpozij DITP

14. in 15. novembra 2018 sta na Bledu že tradicionalno potekala Dan slovenskega papirništva in Mednarodni letni simpozij DITP. Letošnji dogodek je potekal v luči digitalnih transformacij pod naslovom Papir v digitalni dobi.

V okviru Dneva slovenskega papirništva so domači in tuji govorniki spregovorili o potencialih industrije 4.0 za papirno industrijo, o možnostih izboljševanja energetske in snovne učinkovitosti, vplivih digitalizacije na prodajne poti in poslovne modele ter se dotaknili sprememb v širšem makrookolju, ki sooblikujejo prihodnost papirne in papirno-predelovalne industrije.

Mednarodni letni simpozij DITP so tvorno vodili in oblikovali tudi sodelavci ICP s prispevki na področju potenciala alternativnih surovinskih virov za bio-proizvode. V sekciji Tradicija na preizkušnji z novimi materiali, ki jo je vodila mag. Mateja Mešl, je dr. Tea Kapun spregovorila o invazivnih tujerodnih rastlinah kot zanimivem surovinskem viru, dr. Janja Zule in Maja Frelih pa sta predstavili rezultate analiz in testiranj navadnega trsta kot vira vlaknin in zelenih kemikalij.

V okviru sekcije posterjev je Barbara Šumiga predstavila inovativne prispevke inštituta pri projektu InnoRenew CoE.

 

Dr. Janja Zule in Maja Frelih na predstavitvi prispevka – 45. mednarodni letni simpozij DITP