Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Posodobljen center za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlakninskih materialov uradno odprt

 

V torek, 4. junija 2019,  smo v prostorih Inštituta za celulozo in papir po novinarski konferenci slavnostno odprli posodobljen center za celostno preučevanje obnovljivih vlakninskih materialov. Dogodka ob zaključeni investiciji v specializirano raziskovalno infrastrukturo sta se udeležila tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost.

Posodobljen center za celostno proučevanje obnovljivih vlakninskih materialov predstavlja posebno raziskovalno enoto v skupni infrastrukturi projekta InnoRenew in je edinstven ne le v Sloveniji, temveč tudi širše.

Nova raziskovalna oprema dopolnjuje obstoječo raziskovalno infrastrukturo v treh sklopih: oprema za frakcionalizacijo (razklop) biomase, za karakterizacijo (vrednotenje) in za funkcionalizacijo (obdelavo) vlakninskih materialov.

S sodobno raziskovalno infrastrukturo bomo doprinesli h konkurenčnemu vključevanju Slovenije v raziskave in razvoj na področjih obnovljivih materialov, se z našim delom vključevali v globalne razvojne trende krožnega biogospodarstva in s tem prispevali h konkurenčnosti slovenskega raziskovalnega prostora za razvoj znanja na tem perspektivnem področju.

Pred slavnostnim prerezom traku z direktorico ICP mag. Matejo Mešl in vodjo projekta InnoRenew dr. Andrejo Kutnar ter ogledom posodobljenih laboratorijev je minister dejal: »S povezovanjem raziskovalnih kapacitet, načinom deljenja znanja med industrijo, inštituti in univerzami in tudi s pomočjo opreme lahko pridemo do sinergičnih učinkov, kar je namen takih vlaganj, kajti več ko vlagamo generalno v znanje, boljši bomo kot družba. Današnji dogodek je pomemben kamen v mozaiku nadaljnjega razvoja Slovenije.«

 

Vljudno vabljeni k ogledu videa iz odprtja!

 

Novinarska konferenca ob odprtju (foto: Gregor Lavrič)

 

Minister dr. Jernej Pikalo je slavnostno prerezal trak (foto: Gregor Lavrič)

 

Uradno odprtje nove raziskovalne infrastrukture (foto: Gregor Lavrič)

 

Minister dr. Jernej Pikalo in Andrej Šinkovec, vodja oddelka materiali in tehnologije v papirništvu na ICP, si ogledujeta papir iz invazivnih tujerodnih rastlin, narejen na pilotnem papirnem stroju na ICP (foto: Gregor Lavrič)