Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

ICP partner v projektu Krožne tehnološke zasnove in poslovni modeli v slovenskem kmetijstvu

Splošni cilj projekta je prikaz krožnih sistemskih rešitev rabe stranskih tokov biomase iz primarne kmetijske proizvodnje za postavitev prenosljivih in razširljivih krožnih poslovnih modelov v tesnem sodelovanju in koordinaciji s kmetijami in panožnimi združenji, vključenimi v projektne aktivnosti. Osredotočenost projekta na razvoj sistemskih rešitev bo povezala kmetijska gospodarstva z drugimi akterji v dobavnih verigah v inovativen krožni model za valorizacijo stranskih tokov biomase n kmetijskih gospodarstvih. Model bo obravnaval glavne izzive krožne rabe tokov biomase in bo v kontinuiranem dialogu z oblikovalci politik in odločevalci razvil predloge sistemskih medsektorskih rešitev, z visokim potencialom ponovljivosti in razširljivosti. Projekt je financiran iz strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.